Port-folio.KZ


Мұғалім портфолиосы – мұғалімнің барлық жұмыстарын бір жүйеге біріктіретін, оның кәсіби қызметінің әр түрлі салаларын байланыстыратын жұмыстарының жиынтығы.

Портфолио құрылымы

1-бөлім.  «Ресми құжаттар»
2-бөлім.  Кәсіби дайындығы мен біліктілігін көтеру туралы мәлімет
3-бөлім. Мұғалімнің жеке педагогикалық іс-тәжірибесін жалпылау және таратуы бойынша жұмыс.
4-бөлім. Республикалық,облыстық (қалалық)аудандық және басқа да кәсіби сайыстарға қатысуы.
5-бөлім. Пәндік оқыту мен тәрбие жұмысына оқытудың заманауи,оның ішінде ақпаратты коммуникациялық технологияларды пайдалану.
6-бөлім. Соңғы үш жылдағы білім алушылардың жетістіктер динамикасы.
7-бөлім. Мұғалімнің педагогикалық ісіне және оның жетістіктеріне берілетін пікірлер тізімі.