Дене шынықтыру пәнінен күнтізбелік- тақырыптық жоспарлау 1 сынып


Дене шынықтыру

аптасына 3  сағат, оқу жылында 99  сағат / 33 апта/

 

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Өтілетін мерзімі

І тоқсан-27 сағат

                                            Жалпы дамытатын жаттығулар

 

 

1 Дене тәрбиесі ережесімен таныстыру

1

 
2 Сапқа тұрғызу. Түзел! Тік тұр! Еркін тұр!

1

 
3 Оңға, солға бұрылу

1

 
4-5 Теңел! тік тұр! Еркін тұр! қадам бас! Тоқта! командалары.

2

 

Сабақтың әлеуметтік, материалдық-техникалық жағдайлары туралы білімі-2 сағат

 
6 Қарапайым спорт жабдығының атауы, оны пайдалану біліктілігі.

1

 
7 Спорт зал мен спорт алаңының құрал-жабдықтары.

1

 

Жүру және жүгіру – 10 сағат

Жүру және жүгіру-2 сағат

 
8 Қолдардың қозғалысымен үйлестіре тізені жоғары көтеріп, жүру.

1

 
9 Жүзу мен жүгіруді жалпы дамытатын жаттығуларды үйлестіру.

1

 

Қозғалыс ойындары-10 сағат

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
10 «Кімді атаса, сол ұстайды» ойыны

1

 

Спорт ойындары-12 сағат

Футбол-4 сағат

 
11 Кез келген тәсілмен допты аяқпен тебу.Допты тоқтатқаннан кейін оны тебу.

1

 
12 Қойылған заттардың арасымен допты алып жүру. Доппен жонглерлік жасау.

1

 
13-14 Қысқартылған ережемен футбол ойнау

2

 

Секірулер-10 сағат

Секірулер-5 сағат

 
15-16 Екі аяқпен секіру.

2

 
17-18 Алға қозғала екі аяқпен орнынан ұзындыққа секіру.

2

 
19 50-60 см биіктіктен төмен секіру.

1

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
20 «Кім қашыққа лақтырады» ойыны

1

 

 

Жүру және жүгіру-1 сағат

 
21 30 метрге жүгіру

1

 

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
22 «Өз жұбың қуп жет» ойыны.

1

 

Акробатикалық жаттығулар-3сағат

 
23-24 Таянып отырған бастапқы қалыптан жинақталу.

2

 
25 Артқа жанға тоңқалаң асу.

1

 

Жүру және жүгіру-1

 
26 40 метрге жүгіру

1

 

Би элементтері-4 сағат

Би элементтері-1 сағат

 
27 «Қаражорға» биі

1

 
 

ІІ тоқсан-21 сағат

Акорбатикалық жаттығулар-3 сағат

 
28-29 Шалқалап жатқан бастапқы қалыптан жинақталу

2

 
30 Оңға, солға аударылып түсу.

1

 

Жүру және жүгіру-1 сағат

 
31 60 метрге жүгіру

1

 

Өрмелеу-8 сағат

Өрмелеу-3 сағат

 
32 Еңкейтілген гимнастикалық орындықпен алғы жылжып,өрмелеу.

1

 
33-34 Жоғары-төмен, солға-оңға секілді әр түрлі тәсілдермен гимнастикалық қабырғамен өрмелеу.

2

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
35 «Күн мен түн» ойыны.

1

 

Тепе-теңдік жаттығулар-6 сағат

Тепе-теңдік жаттығулар-2 сағат

 
36-37 Қолдармен әр түрлі қимылдарды орындаумен үйлестіре гимнастикалық орындық, бөрене үстімен жүру.

2

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
38 «Арқан» ойыны

1

 

Баскетбол-4 сағат

 
39 Ойыншының тұрысы. Бір орында допты жүргізу, ілгері қозғалып алып жүру.

1

 
40 Бір қолмен, екі қолмен, кеудеден, иықтан, төменнен, жоғарыдан лақтыру.

1

 
41 Орнында тұрып допты лақтырып, бір және екі қолмен ұстап алу. ке келген тәсілмен допты қалқанға лақтыру.

1

 
42 Қысқартылған ережемен ойын ойнау.

1

 

Шанамен сырғанау-6 сағат

 
43 Төбешіктен шанамен түсу.

1

 
44 Шапшаң сырғанап жарысу.

1

 
45 Шананың артынан итеріп, серігін сырғанату.

1

 
46 Қарды нысанаға лақтырып, төбешіктен шанамен түсу.

1

 
47-48 Төбешіктен сырғанап түсу кезінде шананы оңға және солға бұрылу.

2

 

 

ІІІ тоқсан-27 сағат

 

Шаңғы дайындығы-6 сағат

 
49 Орнында тұрып, аттап басып бұрылу.

1

 
50 Қозғалу кезінде оңға және солға бұрылу.

1

 
51 Таяқсыз жүру. 300-500 м қашықтықты жүріп өту.

1

 
52 «Нысанаға тигіз» ойыны.

1

 
53 «Жалаушаны алмастыр» ойыны.

1

 
54 «Бір шаңғымен» ойыны.

1

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
55 «Бұрыш» ойыны

1

 

Би элементтері-1 сағат

 
56 Би элементтері

1

 

Төбешіктен сырғанау-4 сағат

 
57 Сырғанау. Сырғанаудың түрлері

1

 
58 Екі аяқпен тұрып, отырып,ішпен жатып сырғанау.

1

 
59-60 Төбешіктің мұзды баурайымен бір-бірлеп, жұппенен, топпенен төмен қарай сырғанау. 

2

 

Акробатикалық жаттығулар-3сағат

 
61 Жартылай шатқа отыру.

1

 
62-63 Шалқалап жатқан бастапқы қалыптан созылған қолдарға таянып, аяқтарды көтеру.

2

 

Күрес пен жекпе-жек элементтерінің түрлері-3 сағат

 
64 Жекпе-жек пен күрестің ережелерімен таныстыру.

1

 
65-66 Жекпе-жек пен күрес элементтерін кезекпенен және топтасып орындау.

2

 

Би элементтері-1 сағат

 
67 «Қаражорға» биі

1

 

Қозғалыс іскерліктері мен дағдыларын, дұрыс тұлғаны қалыптастыру-2 сағат

 
68 Отырғандағы, тұрғандағы бастапқы қалыптан, жүру кезіндегі тұлғаға арналған жаттығулар.

1

 
69 Таяқшалармен, шеңбермен, қабырғада тұрғанда жаттығулар жасау.

1

 

Өрмелеу-5 сағат

 
70 Жоғары-төмен, солға-оңға секілді әр түрлі тәсілдермен гимнастикалық қабырғамен өрмелеу.

1

 
71-72 Гимнастикалық қабырғада асылып тұрып тартылу және теңселу.

2

 
73-74 Біріктіріп ұсталған аяқтардың тізісін алға, жанға көтеру.

2

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
75 «Әтештер соғысы»

1

 

ІҮ тоқсан-24 сағат

 

Доппен орындалатын жаттығулар-5 сағат

 
76 Допты жоғары лақтырып екі не бір қолмен ұстау.

1

 
77 Допты еденге соғып, шоршыған допты бір не екі қолмен ұстау.

1

 
78 Допты серігіне екі қолмен әр түрлі бастапқы қалыптардан беру.

1

 
79 Тор арқылы допты бір және екі қолмен лақтырсу.

1

 
80 3-4 метрлік қашықтықтан допты нысанына бір қолмен лақтыру.

1

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
81 «Допты ұста»

1

 

Жүру және жүгіру-1

 
82 30 метрге жүгіру

1

 

Акробатикалық жаттығулар-3 сағат

 
83 Шалқалап жатқанбастан қалыптан жауырынға тұру.

2

 
84 Етпетінен жатқан бастапқы қалыптан денені шалқайту.

1

 

Би элементтері-1 сағат

 
85 Би элементтері

1

 
 

Салауатты өмір салтын сүру дағдыларын

орнықтыру-2 сағат

 
86 Ересектермен бірге күн сайын таңертеңгілік гимнастика, су процедураларын жасау.

1

 
87 Құрдастарымен таза ауада дене жаттығуларын орындау.

1

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
88 «Соқыр теке» ойыны

1

 

Жүру және жүгіру-1

 
89 Ұзындыққа секіру

1

 

 

 

 

Тепе-теңдік жаттығулар-4 сағат

 
90-91 Төбеге жеңіл зат қойып,жүру

2

 
92-93 Гимнастикалық орындықта көзді жұмып, жауырындыалға беріп, бір орында шырқ айналғаннан кейін жүру.

2

 

Жүру және жүгіру-3

 
94 40 метрге жүгіру.

1

 
95 Кедергілердің арасымен жүгіру.

1

 
96 60 метрге жүгіру.

1

 

Қозғалыс ойындары-1 сағат

 
97 «Даусынан таны» ойыны.

1

 

Қазан доп-2 сағат

 
98 Имек таяқпен серігіне допты лақтыру.

1

 
99 Қысқартылған ережемен футбол ойнау.

1

 
                                                            Барлығы:

99 сағат

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s